TTNET 3'lü Avantaj Kampanyası
TTNET’e gelin, Limitsiz İnternet + Televizyon + Telefon sabit fiyatla 49 TL’ye sizin olsun!

Hemen TTNET’e gelin ister 6 GB Kotalı FİBERNET paketi ile 34 TL’ye veya isterseniz FİBERNET Limitsiz (20 Mbps’ye kadar) paketi ile 49 TL’ye hem internet, hem televizyon hem de telefonunuzu kullanmaya başlayın. Üstelik 12 ay taahhütle 12 ay boyunca! 31 Mart 2013’e kadar hemen başvurun, bu büyük fırsattan yararlanın!

Kampanya Detayları:
- Kampanya 1 Mart 2013 - 31 Mart 2013 tarihleri arasında geçerlidir. Kampanyada 12 ay taahhüt alınmaktadır. Kampanya dahilindeki FİBERNET ve HİPERNET paketlerinde abone, İnternet hattının bulunduğu yerdeki 100 Mbps'ye kadar destekleyen hızı kullanabilecek olup, bu hız bağlanılan yere göre değişiklik gösterebilecektir. 100 megabit hız fiziksel bağlantı koşulları nedeniyle, garanti edilen hız olmayıp ulaşılabilecek en yüksek hızı göstermektedir.
- Kampanya TTNET FİBERNET, HİPERNET, TİVİBU altyapı ve kurulum olanakları ile sınırlıdır.
- Abone, Fiber İnternet hattının bulunduğu yerdeki 20, 35, 50 veya 100 Mbps'ye kadar destekleyen hızı kullanacak olup, bu hız bağlanılan yere göre değişiklik gösterebilecektir. Abonenin ay içerisindeki veri kullanımı (download) adil kullanım noktasını aştığında internet kullanım hızı 3 Mbps olacak şekilde düşürülecektir. Kotalı paketler için kota aşımı halinde belirlenmiş MB birim ücreti üzerinden ücretlendirme yapılacaktır. Takip edilen aya girildiğinde Abone internet hizmetinden mevcut erişim hızıyla tekrar yararlanabilecektir. Bulunulan ay içinde belirtilen adil kullanım noktasının aşılmaması durumunda erişim hızında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

- Yeni aboneliklerde bağlantı ücreti 12 ay boyunca 3 TL taksitle TTNET faturasına yansıtılır. Sabit telefonu olmayan müşterilerden bir defaya mahsus 14 TL, TTNET Alo ve Sabit Telefon Hattı olan müşterilerden ise bir defaya mahsus 10 TL TTNET Alo “bağlantı ücreti” alınır. Tivibu aboneliklerinde kurulum ücreti 12 ay boyunca 3,5 TL taksitle TTNET faturasına yansıtılır. TTNET Yalın İnternet hizmeti başvurularında, sabit telefon hattı ve internet aboneliği olmayan yeni abonelerden bir defaya mahsus 8 TL devre hazırlama ücreti alınır. TTNET Alo Bağlantı ücreti (peşin 14 TL): Sabit telefon hattı olmayan Abonelerin başvurularında bir defaya mahsus alınır; TTNET Alo Geçiş ücreti (peşin 10 TL): TürkTelekom Sabit telefon hattı olan Abonelerin başvurularında bir defaya mahsus alınır.
- Ücretlere internet için %18 KDV ve %5 ÖİV; Tivibu ve TTNET Alo için %18 KDV ve %15 ÖİV dahildir.
- Abone taahhhüt süresi içinde indirim süresi boyunca kampanyaya dahil olmayan hizmet/paketlere geçemeyecektir. Aksi takdirde kampanya iptali ve taahhüt ihlali olarak değerlendirilecektir. Kampanya ihlallerinde sunulan avantajlar geri alınır.
- Kampanya ilgili tablolarda belirtilen TTNET FİBERNET / HİPERNET tarife paketleri için geçerlidir.
- Kampanyadan altyapısı ve teknik donanımı yeterli olan uygun yeni müşterilerimiz 12 ay taahhüt vererek yararlanabilir.
- 12 ay süresince yukarıda seçilmiş olan TTNET hizmetlerine ait tarife paketlerinin indirimli aylık ücreti alınacak ve indirimli kullanım süresinden sonra yürürlükteki TTNET internet, TTNET Alo, Tivibu Ev tarifesinden ücretlendirilecektir.
- Seçilen paketteki hizmetler için belirlenmiş kampanya fiyatına göre faturalandırmaya ilk fatura dönemiyle başlanacaktır. Abone olunan tarihten, ilk fatura tarihine kadar geçen süredeki ücret, seçilen hizmetlere ait paketler için belirtilen indirimli tarifeden hesaplanarak fatura edilecektir. Abone 12 (oniki) aylık taahhüt dönemi zarfında, indirim süresi boyunca her bir hizmet için kampanyaya dahil olmayan hizmet/paketlere geçemeyecektir, aksi takdirde, kampanya iptali ve taahhüt ihlali olarak değerlendirilecektir.
- Abone, teknik olarak mümkün olması halinde kampanya kapsamındaki taahhüt süresi boyunca kampanyaya dahil olan her bir hizmet için aylık yürürlükteki ücreti daha yüksek pakete/paketlere geçiş yapma hakkına sahiptir. Ancak, elde ettiğiniz indirim bedeli geçiş tarihinizden itibaren yeni paketinize göre güncellenecek ve taahhüdünüzü ihlal etmeniz halinde tarafınızdan tahsil edilecek indirim bedeli bu kapsamda hesaplanarak faturanıza yansıtılacaktır. Belirtilen durumların haricinde yapılan değişiklikler kampanya iptali ve taahhüt ihlali olarak değerlendirilecektir. İşbu Kampanya Taahhütnamesinden kaynaklanan damga vergisi bir defaya mahsus olmak üzere Abonenin ilk faturasına yansıtılacaktır.
- Yeni aboneliklerde 36 TL (KDV dahil) bağlantı ücreti ayda 3 TL taksitle 12 ay süresince alınacaktır.
- Kota aşım ücreti, abonenin kampanya dahilinde abone olduğu paketin yürürlükteki kota aşım ücreti üzerinden faturasına yansıtılacaktır.
- Söz konusu indirimler aylık kullanım ücretlerini kapsamakta olup, kota aşım ücretinde ve Abone tarafından seçilen tarifede yer alan diğer ücretlerde herhangi bir indirim söz konusu değildir.
- IPTV hizmeti için gerekli modem ve Tivibu Ev kurulum seti mülkiyeti TTNET'e ait olup Abonelik müddetince ücretsiz kullanım hakkı sunulmaktadır. Müşterinin modemi bulunmadığı durumlarda kampanya kapsamında bir adet kablosuz ADSL/VDSL modem ücretsiz temin edilmektedir.
- Abonenin, işbu kampanya ile TTNET internet paketleri kapsamında verilen modemler ve Tivibu Ev kurulum cihazlarının markasını seçme hakkı bulunmamaktadır. Kampanya kapsamında verilecek modemler, stoklarda yer alan markalarla sınırlıdır. Tivibu Ev kurulum ücreti aylık 3,5 TL (KDV dahil) olmak üzere 12 ay boyunca abonenin faturasına yansıtılır.
- Kampanya süresi boyunca teknik olarak ADSL/VDSL/TTNET FİBERNET/FİBERNET/TTNET YALIN İNTERNET erişim hizmetleri geçici olarak dondurulamamaktadır.
- Abone'nin dahil olduğu Kampanyanın taahhüt süresinden önce her ne sebeple olursa olsun iptali halinde, işbu Taahhütname'nin Abone tarafından imzalandığı tarihten itibaren iptal zamanına kadar geçen dönem içindeki tüm indirimlerin toplamı, Tivibu Ev kurulum ücretinin (varsa) kalan toplam taksitleri; internet, Tivibu veya TTNET Alo paket seçimlerinden kaynaklı verilen indirim/avantaj tutarları, (varsa) bağlantı ücreti (36 TL) taksitlerinin kalan toplam taksit tutarları ve kampanya kapsamında verilen modem bedeli (200 TL - KDV dahil), Abone'nin sonraki faturasına yansıtılmak suretiyle Abone'den tahsil edilecektir.
- Abone'nin aboneliğinin iptal edilmesi halinde ise; Kampanya nedeniyle işbu Taahhütname'nin Abone tarafından imzalandığı tarihten itibaren iptal zamanına kadar gecen dönem içindeki tüm indirimlerin toplamı, Tivibu Ev kurulum ücretinin (varsa) kalan toplam taksitleri; internet, Tivibu veya TTNET Alo paket seçimlerinden kaynaklı verilen indirim/avantaj tutarları, (varsa) bağlantı ücreti (36 TL) taksitlerinin kalan toplam taksit tutarları, (varsa) geriye dönük İNTERNET / TTNET YALIN İNTERNET hizmeti kullanım ücretleri, (varsa) tarifede yer alan diğer kullanımlara ait borçları ve kampanya başvurusunda tercih edilen modem bedeli (200 TL - KDV dahil) Abone'den tahsil edilecektir.
- Abone, işbu kampanya veya abonelikten vazgeçme taleplerini yazılı olarak TTNET’e iletmekle yükümlüdür. Aksi halde talepler geçerli olmayacaktır.
- Ayrıca TTNET İnternet Aboneliğinin iptali veya TTNET Aboneliği iptal edilmeksizin Tivibu Ev Aboneliğinin iptal edilmesi suretiyle işbu taahhüdün ihlali halinde iptal başvurusu esnasında Abone, Tivibu Ev kurulum cihazlarını (alıcı, modem, bağlantı kablosu ve kumanda) TTNET'e hasarsız ve çalışır vaziyette iade etmek zorundadır. Aksi halde cihaz bedelleri ((IPTV modem için 110 TL (KDV Dahil), alıcı için 185 TL (KDV Dahil), bağlantı kablosu için 20 TL (KDV Dahil), kumanda için 15 TL (KDV Dahil), varsa kampanya kapsamında temin edilen ADSL modem bedeli için 125 TL (KDV Dahil), varsa kampanya kapsamında temin edilen VDSL modem bedeli için 200 TL (KDV Dahil); (varsa) kalan Tivibu kurulum ücreti taksit tutarları TTNET tarafından, Abone'ye faturalandırılmak suretiyle Abone den ilk talepte nakten ve defaten tahsil edilecektir.
- Abone kampanya uygulaması çerçevesinde TTNET'ten edindiği internet (ADSL, VDSL, HİPERNET, Fiber), telefon (TTNET Alo) ve televizyon (Tivibu Ev) hizmetini Türkiye sınırları içerisinde ücreti karşılığında teknik imkanlar ve altyapının uygunluğu çerçevesinde söz konusu hizmetlerin verilebildiği bir başka yere naklini talep edebilme hakkına sahiptir. Ancak, telefon ve/veya televizyon hizmetlerinin nakli internet hizmetinin nakli halinde mümkündür.
- Gerekli olabilecek nakil vb geçiş işlemlerinde giriş paketinin ücret olarak altında olmamak kaydıyla kullanılabilecek paketler aşağıda yer almaktadır. Bu paketler söz konusu lokasyondaki altyapının uygunluğu çerçevesinde sunulacaktır. Nakil yapılan lokasyona, nakil sonrası fiber altyapının tesis edilmesi halinde, fibere dönüşüm ya da abonenin isteğine bağlı fiber paket değişikliği ancak kampanya dahilindeki fiber paketler kapsamında mümkün olacaktır.
Eklenme Tarihi
11 Mart 2013 Pazartesi
Bitiş Tarihi
Bu kampanya sona erdi
Ziyaret
3.481 ziyaret
Kategori
İlgili Marka
Sosyal Medya
Etiketler

İlginizi Çekebilecek Kampanyalar

TTNET ile Ücretsiz 100 Mbps'ye Kadar Fiber Hızı

TTNET Fibernet’lilere bir ayrıcalık daha! Şimdi Fiber İnternet müşterilerimiz, 24 saat boyunca hızlarını 100 Mbps’ye kadar fiber hızına yükseltebilecek. Hem ücretsiz! Hem de tek...
10 yıl önce eklendi 10.601 kez incelendi

TTNET Konuşturan İnternet Kampanyası

TTNET'ten Konuşturan Fırsat: Ev telefonu ve internet ayda 49.99 TL'den başlayan fiyatlarla! Sadece 12 ay taahhütle, modem ve dect telefon içinde! TTNET Alo paketine ek her yöne...
10 yıl önce eklendi 3.007 kez incelendi

TTNET Samsung Galaxy Tab 3 Kampanyası

TTNET, başlattığı kampanya ile tablet ve sınırsız internet paketini bir arada sunuyor. Şimdi NETLİMİTSİZ pakete 24 ay taahhütle birlikte tarife bedeline ek hiçbir ücret ödemeden...
9 yıl önce eklendi 3.204 kez incelendi

Türk Telekom'dan Ev Avantaj Tarifelerine Geçiş İçin Özel Fırsat

Türk Telekom Ev Avantaj Tarifelerine geçiş için özel fırsat sunuyor... Ev Avantaj 100 tarifesine geçen müşteriler 12 ay boyunca Türk Telekom abonesi olarak kalmalarını taahhüt e...
10 yıl önce eklendi 2.925 kez incelendi

Vodafone Süper Cep Avantaj Tarifesi

Vodafone’un yeni Cep Avantaj tarifelerinden kullanımınıza en uygun olanı kolayca seçin, her yöne gönlünüzce konuşun.. Vodafone Cep Avantaj 1000 Kısa bir süreliğine her yöne 1500...
10 yıl önce eklendi 3.844 kez incelendi